اس ام اس مرامی و رفاقتی جدید

www.TakPayamak.com

اس ام اس مرامی و رفاقتی جدید - www.TakPayamak.com

 

میگم این یارو که اسمش افتاده بالای گوشیت خیلی خرابته . . .

 

 

 

 

 

 

پروانه به شمع بوسه زد و بال و پرش سوخت / بیچاره از عشق فقط سوختن آموخت
فرق من و پروانه در این است / پروانه اگر بال و پرش سوخت
من از دوری دوستان جگرم سوخت . . .

 

 

 

 

 

 

برای محبت هایی که عمیق اند ، ندیدن و نبودن هرگز بهانه از یاد رفتن نیست . . .
به یادتم رفیق . . .